Tvrtka STA-KON d.o.o. uspješno je  provela EU projekt ukupne vrijednosti 176.350,00 kn

STA – KON d. o. o. je tvrtka za projektiranje i nadzor nad izvođenjem radova u graditeljstvu. Bavi se izradom idejnih projekata, glavnih projekata ( projekti mehaničke otpornosti i stabilnosti-statički proračun) te izvedbenih građevinskih projekata (crtanje armature i radionički nacrti):

 • projekata građevinske konstrukcije (betonske, zidane, drvene, spregnute, aluminijske konstrukcije,
 • podkonstrukcije ovješenih i ventiliranih fasada i liftova,
 • izrada projekata uklanjanja građevina,
 • izrada projekata skela,
 • izrada projekata umjetnih stijena za penjanje,
 • izrada projekata sanacije građevina
 • izrada izvedbenih projekata (crtanje armature i radioničkih nacrta)

Posjedujemo Licencu za projektiranje na nepokretnom kulturnom dobru- (spomenici kulture)- izrada novih i sanacija postojećih lukovica crkvenih tornjeva.

Tvrtka je osnovana 1994. godine. Tijekom svog poslovanja Sta-kon d.o.o ima iza sebe mnogo uspješnih projekta i zadovoljnih klijenata. Ostvarili smo mnoge uspješne suradnje između arhitekata, investitora i izvođača te u svakom projektu ponudili najoptimalnija i najekonomičnija rješenja.

Naš projektni tim sastoji se od 4 projektanta, 3 su diplomirana inženjera građevine. Od toga dvoje ovlaštenih inženjera.

Naši zaposlenici redovito prate programe osposobljavanja i edukaciju prema pravilniku Komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju što nam omogućuje da zadane projekte izrađujemo kvalitetno, brzo i u skladu s najnovijim zahtjevima u građevinarstvu.

Svakodnevno pratimo nove trendove u projektiranju te smo opremljeni modernim softwerom koji omogućava projektiranje u BIM okruženju.

Težeći konstantnom napretku u svrhu daljnjeg unapređenja dosad postignute visoke kvalitete usluga, tvrtka STA-KON d.o.o. je odlučila aplicirati za fondove Europske Unije. Projekt pod nazivom „Jačanje tržišne pozicije tvrtke STA-KON d.o.o. uvođenjem nove IKT za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja“ referentne oznake KK.03.2.1.19.0389 sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija temeljem Poziva ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2’.

Provedba projekta traje od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2021., a provodi se u suradnji s konzultantskom tvrtkom MUCKO j.d.o.o. iz Varaždina.

Ukupna vrijednost projekta je 176.350,00 kn, od čega se 114.627,49 kn ili 65% prihvatljivih troškova odnosi na financiranje kroz bespovratnu potporu EU, dok preostali iznos tvrtka financira iz vlastitih sredstava.

Projekt  nazivom „Jačanje tržišne pozicije tvrtke STA-KON d.o.o. uvođenjem nove IKT za povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja“ uključuje implementaciju funkcionalnosti softverskog rješenja namijenjenog građevinskim inženjerima – programu za konstruiranje čeličnih konstrukcija pomoću 3D prikaza, zatim kupnju licence za dogradnju programa Tower7 na Tower8 koji služi za izradu projekata statičkih proračuna te nabavka informatičke opreme koja će umrežavanjem sa softverskim rješenjem doprinijeti unaprjeđenju procesa prijavitelja omogućit će korištenje alata koji su automatizirani, integrirani, sveobuhvatni i intuitivni, te omogućiti povećanje brzine i kvalitetu projektiranja, što će imati utjecaj na povećanje zadovoljstva kupaca i učinkovitost cjelokupnog poslovanja. Uključuje i edukaciju zaposlenika te nabavu potrebnog hardvera.

Ulaganje u IKT rješenje za potporu poslovnim procesima poboljšati će razvoj i rast poduzeća na tržištu, povećati zadovoljstvo kupaca, učinkovitost cjelokupnog poslovanja te rast prihoda.

Specifični ciljevi projekta su:

 • jačanje tržišne pozicije i unapređenje poslovnih procesa;
 • uspješno implementirano softversko rješenje;
 • nabavljena računalna oprema i integrirana sa softverskim rješenjem;
 • zaposlenje novog djelatnika;
 • rast prihoda.