STA – KON d. o. o. je tvrtka za projektiranje i nadzor nad izvođenjem radova u graditeljstvu. Bavimo se izradom projekata nosivih konstrukcija ( glavni i izvedbeni projekt) te konzaltingom.

Tvrtka je osnovana 1994. godine. Tijekom svog poslovanja Sta-kon d.o.o ima iza sebe mnogo uspješnih projekta i zadovoljnih klijenata. Ostvarili smo mnoge uspješne suradnje između arhitekata, investitora i izvođača te u svakom projektu ponudili najoptimalnija i najekonomičnija rješenja.

Naš projektni tim sastoji se od 4 projektanta, 3 su diplomirana inženjera građevine. Od toga dvoje ovlaštenih inženjera.

Svakodnevno pratimo nove trendove u projektiranju te smo opremljeni modernim softwerom koji omogućava projektiranje u BIM okruženju.

Naši zaposlenici redovito prate programe osposobljavanja i edukaciju prema pravilniku Komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju što nam omogućuje da zadane projekte izrađujemo kvalitetno, brzo i u skladu s najnovijim zahtjevima u građevinarstvu.

STA – KON d. o. o. bavi se izradom idejnih projekata, glavnih projekata ( projekti mehaničke otpornosti i stabilnosti-statički proračun) te izvedbenih građevinskih projekata (crtanje armature i radionički nacrti):

  • projekata građevinske konstrukcije (betonske, zidane, drvene, spregnute, aluminijske konstrukcije,
  • podkonstrukcije ovješenih i ventiliranih fasada i liftova,
  • izrada projekata uklanjanja građevina,
  • izrada projekata skela,
  • izrada projekata umjetnih stijena za penjanje,
  • izrada projekata sanacije građevina
  • izrada izvedbenih projekata (crtanje armature i radioničkih nacrta)
  • Posjedujemo Licencu za projektiranje na nepokretnom kulturnom dobru- (spomenici kulture)- izrada novih i sanacija postojećih lukovica crkvenih tornjeva