Projektirali smo na desetke izvedbenih projekata i projekata na nepokretnom kulturnom dobru.

POPIS IZVEDENIH PROJEKATA

 1. Vrbanić Andrea – farma za tov 10000 pilića
 2. Dodradnja strojarske i prometne škole u Varaždinu
 3. Veterinarska stanica Varaždin – 2 farme za uzgoj svinja
 4. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Ivanec
 5. Dubravka Turčin – betonara
 6. Antun Pečenec – stambeno poslovna građevina u Ludbregu
 7. IGM Lepoglava – rekonstrukcija skladišnih silosa
 8. Dogradnja i nadogradnja elektrostrojarske škole Varaždin
 9. PZC Varaždin – nadstrešnica za građevne strojeve i vozila
 10. Polje V. Bukovec – stambeno poslovna građevina
 11. METAL PROCUCT Zagreb – poslovna građevina – strojobravarska radiona
 12. TONIMIR Var. Toplice – stambena građevina – apartmani
 13. Rekonstrukcija i dogradnja centra T. Špoljar u Varaždinu
 14. MATREX Varaždin – dogradnja skladišta metalne galanterije
 15. Hegedić – Presečno – farma za tov purana
 16. HIDROING Varaždin – pomoćna građevina za građevne strojeve
 17. IGM Lepoglava – AB most u Očuri kod deponije kamenog agregata
 18. Ivan Galić, Adamovec – stambeno poslovna građevina
 19. METAL PROCUCT Zagreb – poslovna građevina u Brezničkom Humu
 20. TP Varaždin – poslovna građevina – diskont s pratećim sadržajima
 21. KLASJE Lepoglava – poslovna građevina – pekarnica
 22. Kapela blaženog Alojzije Stepinca u Završju Podbelskom
 23. Š. Višnjica – školsko sportska dvorana
 24. III O. Š. Varaždin – dogradnja školske dvorane s pratećim sadržajima
 25. Agencija Zagreb – stambena građevina A, Srdoči, Rijeka
 26. Grad Varaždin – poslovni centar s društvenim domom
 27. MAGRA Kneginec – poslovna građevina i upravna zgrada
 28. MGM Varaždin – poslovna građevina, skladište autodijelova
 29. ELUSS Varaždin – prenamjena i dogradnja poslovnih prostora
 30. Auto TAĆI Varaždin – prodajno servisni autocentar
 31. TISAK Zagreb – poslovno skladišna građevina u Varaždinu
 32. DAVID TRANS BETON – betonara
 33. Pavlos Varaždin – stambena građevina s poslovnim prostorima u Zadru
 34. MONTAL Lepoglava – poslovno proizvodna građevina
 35. FRECE PETROL Varaždin – benzinska postaja s pratećim sadržajima
 36. Š. Ljubeščica – školska sportska dvorana
 37. IGM Lepoglava – rekonstrukcija separacije kamena u Očuri
 38. NOVA JUNIOR – proizvodno skladišna hala u Nedeljancu
 39. LABERNA Kneginec – poslovno skladišna građevina
 40. METEOR Varaždin – stambeno poslovna građevina u Varaždinu
 41. Općina Podravske Sesvete – rekonstrukcija postojeće stambene građevine
 42. ERG Varaždin – rekonstrukcija i dogradnja stambene zgrade s 12 stanova
 43. IMA Ivanec – dogradnja industrijskog pogona prerade mesa
 44. MDV centar Varaždin – višestambena građevina u Varaždinu
 45. VUC Varaždin – poslovna građevina – skladište građevnog materijala
 46. Centropromet Varaždin – trgovina i skladište građevnog materijala
 47. Sohnel Ernest – rekonstrukcija i dogradnja stambeno poslovne građevine
 48. Ladić – Werner – skladište šipkastog materijala
 49. Top terme Topusko – rekonstrukcija postojećih bazena
 50. HEP Zagreb – trafostanica TS 110/35 u Koprivnici
 51. Omega Breznica – poslovna građevina
 52. Općina Nedelišće – sanacija crkve u Macincu
 53. OŠ Ivanec – gradnja škole u Salinovcu sa sportskom dvoranom
 54. OŠ Ivanec – dogradnja škole u Ivancu
 55. Zovko Zagreb – ugostiteljski objekt – hotel
 56. Teming d. o. o. – dogradnja stambeno poslovne građevine u Varaždinu
 57. VIS Varaždin – MBOO Varaždin – uređaj za mehaničko biološko zbrinjavanje otpada
 58. Gastrokom Varaždin – izgradnja hotela u Varaždinu
 59. Metalna galanterija Obad – proizvodna hala s aneksom u Poljani Donjoj
 60. Općina Nedelišće – centar kulture Nedelišće
 61. Hilding Anders Prelog – visokoregalno skladište za madrace
 62. Centar T. Špoljar – nova škola s dvoranom (5000 m2)
 63. Proizvodni pogon – MODERATOR Udbina – projektiranje i nadzor
 64. Poslovna građevina – HIMALAYA SPORT Varaždin – nadzor
 65. Projekt energetske učinkovitosti u Gradu Var. Toplice – nadzor
 66. FANON Petrijanec – Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona za proizvodnju stočne hrane
 67. Grad Samobor – Izgradnja zamjenskih mostova preko potoka Lomnice u Rakovom Potoku, u Grdanjcima i Svinjarićima
 68. Hilding Anders Prelog – nosiva konstrukcija za ETON sistem transporta u proizvodnji navlaka za madrace
 69. Sobočan – dom za starije i nemoćne osobe u Murskom Središću (2.000 m2)
 70. Moderator Udbina – kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije na biomasu
 71. Jertec investment Varaždin – višestambena dvojna građevina u varaždinu
 72. Hotel Maltar u Varaždinu
 73. Kronospan Bjelovar – dogradnja proizvodnog pogona
 74. Xenia design – dogradnja poslovnog prostora u Šenkovcu
 75. Vrček – bioplinsko postrojenje
 76. VALAMAR RIVIERA – dogradnja hotrela Zagreb u Poreču (9.000 m2)
 77. LIM-MONT – proizvodna građevina s pripremom krova za fotonaponsku elektranu (22.500 m2)
 78. ELTING Pušćine – nosiva podkonstrukcija ventilirane fasade za LIDL Hrvatska (12 objekata)
 79. MARHI Zagreb – stamb. zgrade u ZG, L1 i L2 u Štefanovečkoj ulici (cca 4.500 m2)
 80. OTIS DIZALA – nosiva podkonstrukcija lifta (8 liftova na postojećim i novim zgradama)
 81. HOTO LIGNUM Ljubeščica – izgradnja pilane i skladišta
 82. AC JESENOVIĆ – stambeno poslovne zgrade u Čakovcu (2 zgrade cca 6.000 m2)
 83. Grad Varaždin – centar kreativnih industrija rekonstrukcija i dogradnja
 84. Stolarija Ćuk Oroslavje – izgradnja pilane
 85. FORMA Koprivnica – hotel za personal u Buićima, 30.000 m2, faza 1 i 2
 86. MIP CRO Ivanec – projekt skele za obnovu dvorca u Trakošćanu
 87. FREELAND GRADITELJ d. o. o. – 2 stambene zgrade u Dugom Selu (5.500 m2)
 88. ALUFORMA – proizvodna čelična hala (1.500 m2)
 89. ĐURKIN Čakovec – stambena zgrada (8.000 m2)
 90. FORMA Koprivnica – hotel Mareta na Rabu, 17.500 m2
 91. LL grupa Čakovec – izgradnja višestambene građevine – 3.000 m2
 92. ARC d. o. o. Čakovec – višestambena građevina Marof (4.500 m2); poslovna građevina za B.T.C. u Nedelišću (2.500 m2)
 93. Deutschman Varaždin – poslovna građevina 2.000 m2
 94. Graditeljstvo Kovačiček – drvena konstrukcija lukovice tornja u Hodošanu za župu Sv. Jurja u trnju
 95. BHB DOMUS – podkonstrukcija ovješene staklene fasade na stambeno – poslovnoj zgradi u Zagrebu (križanje Nove branimirove i Heinzlove ulice), cca 3.200 m2 fasade

PROJEKTI NA NEPOKRETNOM KULTURNOM DOBRU

 1. RKT župna crkva pohoda blažene djevice Marije u Macincu – idejni projekt statičke sanacije građevine – projektant konstrukcije – studeni, 2005. godine
 2. RKT župna crkva pohoda blažene djevice Marije u Macincu – glavni projekt statičke sanacije građevine – projektant konstrukcije – ožujak, 2006. godine
 3. RKT župna crkva pohoda blažene djevice Marije u Macincu – izvedbeni projekt statičke sanacije građevine – projektant konstrukcije – travanj, 2006. godine
 4. RKT župna crkva pohoda blažene djevice Marije u Macincu – konstrukterski nadzor nad statičkom sanacijom građevine – rujan 2006. – studeni, 2008. godine
 5. Rekonstrukcija gradske vijećnice u Varaždinu – glavni konstrukterski projekt rekonstrukcije prosinac, 2008. godine
 6. Sanacija crkve svetog Lovre u Cirkovljanu – glavni konstrukterski projekt – lipanj, 2009. god.
 7. Sanacija crkve svetog Lovre u Cirkovljanu – stručni nadzor nad izvedbom radova sanacije ožujak, 2010. – lipanj, 2010. godine
 8. Rekonstrukcija građevine društvene namjene – upravna zgrada grada Preloga – glavni konstrukterski projekt – lipanj, 2009. godine
 9. Kip Isusa na svetištu u cintoru, postava mostrance presvete krvi Isusove, Ludbreg – elaborat statičke stabilnosti – lipanj, 2010. godine
 10. Rekonstrukcija zvonika crkve sv. Benedikta, Donji Mosti – glavni projekt s izvedbenim detaljima – kolovoz, 2010. godine
 11. Javna ustanova “NP Krka” – objekt 4 – dogradnja dizala i strojarnice termotehničkih  instalacija – glavni konstrukterski projekt – kolovoz, 2012. godine
 12. Sanacija krova na crkvi sv. Ilije u Svetoj Iliji, Trg Josipa Godrijana 4 – glavni konstrukterski projekt s izvedbenim detaljima – veljača, 2014. godine
 13. Crkva svetog Luke evanđelista – sanacija tornja crkve u Novskoj – glavni konstrukterski projekt tornja – travanj, 2014. godine
 14. Galerija u dvorani doma kulture u Var. Toplicama – idejni konstrukterski projekt s troškovnikom – rujan, 2014. godine
 15. Temelj meteorološkog sata u krugu Bolnice za reumatske bolesti i rehabilitaciju u Var.Topicama – idejni konstrukterski projekt s izvedbenim detaljima i troškovnikom – listopad, 2014.godine
 16. Glazbeni paviljon u krugu Bolnice za reumatske bolesti i rehabilitaciju u Var. Topicama – idejni konstrukterski projekt s izvedbenim detaljima i troškovnikom – listopad, 2014. godine
 17. Cvjetni paviljon u krugu Bolnice za reumatske bolesti i rehabilitaciju u Var. Topicama – idejni konstrukterski projekt s izvedbenim detaljima i troškovnikom – listopad, 2014. godine
 18. Javna ustanova “NP Krka” – rekonstrukcija i prenamjena vojne zgrade u prirodoslovno prezentacijski centar NP Krka – glavni konstrukterski projekt – ožujak, 2014. godine
 19. Javna ustanova “NP Krka” – rekonstrukcija i prenamjena vojne zgrade u arheološku zbirku “BURNUM” – glavni konstrukterski projekt – prosinac, 2014. godine
 20. Rekonstrukcija i prenamjena zgrade stare osnovne škole u Bednji u dječji vrtić – glavni konstrukterski projekt – srpanj, 2015. godine
 21. Poslovni prostor u Varaždinu, Kukuljevićeva ul. br. 28 – prizemlje desno – glavni projekt s izvedbenim detaljima sanacije urušene stropne konstrukcije – rujan, 2015. godine
 22. Crkva uzvišenja svetog križa u Radovcu – elaborat statičke sanacije lukovice i krovišta crkve s detaljima sanacije – listopad, 2015. godine
 23. Sanacija lukovice sjevernog i južnog tornja Crkve svetog Roka u Draškovcu – glavni konstrukterski projekt s izvedbenim detaljima – studeni, 2015. godine
 24. Poslovni prostor u Varaždinu, Kukuljevićeva ul. br. 4, prizemlje – glavni projekt konstrukcije zamjenskog nadvoja – siječanj, 2016. godine
 25. Župa svetog Martina biskupa u Donjoj Voći – sanacija lukovice tornja – listopad 2016. godine
 26. NP Krka – rekonstrukcija PP centra NP Krka – siječanj 2017. godine
 27. Župa svetog križa u Ogulinu – izrada projekta križa i postaja križnog puta – ožujak 2017. godine
 28. Grad Varaždin – Centar kreativnih industrija u Kukuljevićevoj ulici – veljača 2018. godine
 29. Sanacija kape zvonika na crkvi u Župi uznesenja B. D. Marije u Savskom Nartu – svibanj 2018. godine
 30. UMAMI d. o. o. Varaždin – rekonstrukcija stambeno poslovne građevine – srpanj 2018. godine
 31. Franjevački samostan u Koprivnici – sanacija kupole uz lađu crkve – srpanj 2018. godine
 32. Kapela svetog Ivana Nepomuka u Hodošanu u Župi sveti Juraj u trnju – nova lukovica tornja – veljača 2019. godine
 33. Crkva u župi duha svetoga u Velikom Grđevcu – sanacija lukovice tornja – lipanj 2019. godine
 34. Dogradnja vjetrobrana i prenamjena dijela zgrade u AZ BURNUM za JU NP Krka u  Puljanima – rujan 2019. godine
 35. Grad Varaždinske Toplice – rekonstrukcija trivijalne školu – veljača 2020. godine