Lidl d.o.o.  k.d. – Poreč

Lidl d.o.o.  k.d – Varaždin

Bioplinsko postrojenje Vrček, Črnec Bičkupečki

Strojarstvo Branilović d.o.o. – fasada pogon Čakovec

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin

Đurkin d.o.o. – stambena zgrada u Čakovcu

Hilding Andres d.o.o. – proizvodni pogon Prelog

Hladnjača u Čakovcu

Hoto Lignum d.o.o.  – skladište Ljubešćica

Jertec Investment d.o.o. – stambeno poslovna zgrada u Varaždinu

Jasenović d.o.o. – stambene zgrade u Čakovcu

LIM-MONT d.o.o. Ludbreg – proizvodna hala

XD FASHION GROUP d.o.o. – poslovni centar Šenkovec

VALAMAR RIVIERA d.d. – staff residence Buići