STA – KON d. o. o. je trgovačko društvo za projektiranje i nadzor u graditeljstvu.

Osnovano je 20. 12. 1994. godine. Trenutno je zaposleno 5 osoba i to 3 ovlaštena inženjera građevinarstva (1 dipl. ing. građ., 1 ing. građ. i 1 mag. ing. aedif), 1 bacc. ing. aedif. i 1 bacc. oec.

STA – KON d. o. o. bavi se izradom idejnih, glavnih i izvedbenih građevinskih projekata i to:

  • projekata građevinske konstrukcije (betonske, zidane, drvene, spregnute, aluminijske konstrukcije, podkonstrukcije ovješenih i ventiliranih fasada i liftova, izrada novih i sanacija postojećih lukovica crkvenih tornjeva, izrada projekata uklanjanja građevina, izrada projekata skela, izrada projekata umjetnih stijena za penjanje, sanacija građevina)
  • projekata vodovoda i odvodnje
  • projekata vanjskog uređenja

Također je STA – KON d. o. o. ovlašten za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

Permanentno vršimo stručno osposobljavanje svih zaposlenika u skladu s Programom osposobljavanja Komore arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Opremljeni smo modernim softwerom, koji omogućava izradu projekata u BIM okruženju.